Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

Razvojni koncept pedokinetika®

Pedokinetika - razvojni koncept
Pedokinetika - razvojni koncept
Pedokinetika - razvojni koncept
Pedokinetika - razvojni koncept

Dober dan mamica in očka

Rojstvo potomca je neprecenljiv življenjski dogodek. Vabljeni, da spoznate učne razvojne ure pedokinetike® in se nam priključite.

Morda pa lahko le svetujete tistim, ki potrebujejo usmeritve v širše raumevanje razvoja otroka, da nas kontaktirjo. Morda potrebujete drugo mnenje ali pomoč za uspešno razvojno podporo otroka, ki bi nekaj že moral, pa tega še ne pokaže.

Kaj je pedokinetika

Pedokientika je razvojni koncept, ki pripravi možgane na sinhrono pot usklajevanja leve in desne polovice. Odpira poti razvoja preko razvojnih funkcionalnih prijemov, ki staršu pokažejo primerno spodbudo. Otroku se dviguje notranja motivacija in v resnici dosega vedno višje cilje ter tako napreduje v svojem avtentičnem razvoju. S pristopom dosegamo aktivacijo večjega procenta uporabe možganskih funkcij. S konceptom uspešno napreduje vse več otrok, ki imajo po klasični obravnavi številne “nepravilnosti” in “zaostanke” v razvoju.

Kaj je učna ura pedokinetike®

Skozi razvojne funkcionalne prijeme pedokinetike® boste doživeli nov pogled na svet življenja in razvoja v njem. Neprecenljiv življenjski dogodek boste s tem uvidom lahko popeljali v zdrav celosten razvoj, skozi proces učnih razvojnih lekcij pedokinetike.

Pripomore k razlikovanju med zavednimi in nezavednimi vzorci delovanja, ki skozi odnos v dnevni negi dojenčka delujejo kot aktivator oblikovanja vzorcev delovanja in mišljenja vašega dojenčka.

Kaj je razvojna učna lekcija pedokinetike®

Z učnimi lekcijami pedokinetike® vstopate v razvojni proces, kjer se srečate z dvema sočasnima procesoma, ki soodvisno drug drugega dvigujeta v črpanju izrabe več razvojne kapacitete. Razvijate se sami skozi proces, kjer vaš odnos do otroka dvignete na učinkovit zdrav način. Funkcionalen način se učite manifestirati skozi dnevno negovanje. Proces lekcije vas uči razumevanja razvojnih potreb vašega potomca, če ste za to zares pripravljeni in želite po korakih spoznavati vzvode uporabe samega sebe.

Učnih razvojnih lekcij se lahko udeležite v živo v avtoriziranih centrih in tudi on line.

SVOJ TERMIN NAJAVITE na: info@pedokinetika.si

Kdaj začeti s pedokinetiko?

Odnos in nega otroka skozi razvojni koncept pedokinetika®, je zaželjen že pred rojstvom in takoj po prihodu otroka na svet. Lahko pa seveda pridete kadarkoli kasneje.

Pomembno je, da ste pripravljeni na odhod od doma in dovolj zvedavi, da spoznate razsežnosti razvoja skozi svoj odnos do otroka in kako mu nuditi tisto pravo oporo.

Ko ste pripravljeni na premike stereotipov, prepričanj in želite delovati pristno in avtentično in ne po navodilih, je pravi čas, da nas obiščete.

Tudi vas pričakujemo in z vami delimo razvojno učno srečanje v avtoriziranem centru ali on line s pedokinetikom, kjer se bomo skupaj veselili otrokovih in vaših neverjetnih podvigov.

NAROČILA za ON LINE termina IN nakup KNJIGE Igriva vadba za dojenčke.

info@pedokinetika.si

Razvojni koncept pedokinetika®

Razvojni koncept stika in negovanja dojenčka na Feldenkraisov način temelji na delu in razvoju Andreje Semolič, ki ga razvojno utemeljuje in razvija skozi integracijo 20-letnih izkušenj povezovanja znanj akademskega študija z izkustveno prakso reorganizacije telesne mase / fizične, čustvene duhovne / na osnovi dejstev gravitacije in njenih vplivov skozi fiziologijo in biomehaniko. Integracijo inovativno utemeljuje skozi kineziologijo, nevrobiologijo in temeljnimi vzvodi Feldenkrais® metode. Od l.2011 nosi evropski certifikat. http://oami.europa.eu.

Z Razvojnimi Funkcionalnimi Prijemi Pedokinetike® (RFP), ki jih starši spoznavate na učnih urah, delujete na samoreorganizacijo v smislu funkcionalnosti gibanja in mišljenja, ki je pogoj za kvaliteten stik z otrokom. Iz našega odnosa in konkretnega dopuščanja izkušanja razvojnih nalog, ki si plod zagonov, otrok gradi temelj svoje osebnosti. Preko doživetih zagonskih razvojnih vzvodov, lahko kar najbolje črpa svoj potencial, ki mu je dan z rojstvom.

UČNE LEKCIJE Pedokinetike® vzpostavljajo živčno-mišične povezave za bogato prepletenost nevronskih povezav ter učinkovito izrabo obdobja intenzivne sinaptogeneze v zgodnjem obdobju dojenčka.

Kako poteka učenje pedokinetike?

Skupinske lekcije: Opazujemo otrokov razvoj in sočasno ob tem svoje zaznave, reakcije. Učimo se skozi gibanje odzivati spodbudno, konstruktivno in funkcionalno preko Razvojnih Funkcionalnih Prijemov pedokinetike.

Interakcija – razvojni koncept pedokinetika®/ Tadeja Bečaj
/foto:Barbara Zajc/

Individualne lekcije: So procesi, kjer se uči, uravnava in prebije skozi probleme in težave na poti razvoja.

/ preboji čustvenih zank/ regulacija tenzije/ vzpostavljanje funkcionalnega delovanaja mišic/ izvornost optimalne skeletne postavitve/ izvornost varnosti / časovni razpon integracije zdravih vzorcev delovanja/.

 • V razvoj otrok se tako ali tako dnevno vpletamo. Zavedanje načina na katerega to počnemo je velikega pomena za zdravo rast, oblikovanje sebe in uvid, kaj nas omejuje in zakaj. Iz spon, najdete poti. Najdete načine in možnosti, ki so za vaš odnos z otrokom nujen predpogoj za zdrav odnos, ki podpira avtentičnost interakcije med vami in otrokom. Način odpira organizacijo notranje stukturiranosti, ki je posledica naravnega vzvoda živosti.
 • Strokovno teoretično in praktično nudimo podporo pri razvojnih stiskah, kjer ni vse tako kot bi si želeli. Vzpostavljamo drugačno pot, ki aktivira razvojne procese in gradi funkcionalen razvoj.
 • Reguliramo kako izkušnje uporabljamo v procesu nevro razvoja – starša/otroka. Kako dopuščamo razvoj, aktiviramo izvorno delovanje človeka, uravnavamo in razlikujemo tonus/tenzijo in vzpostavljamo samoregulacijo.

Programi koncepta pedokinetike so oblikovani na naslednje smeri:

 • growingSmart za novorojenčke in dojenčke vse do hoje
 • MalaMali za malčke do 4.leta
 • SmartGrownUps za starše – učne delavnice za zavestno starševstvo in izvorno komunikacijo.

Skupaj z otrokom se starši učite in razvijate skozi lastne izkušnje in spletate vezi, ki so pomembne za vašo družino.

Konkretno delo z otroki v razvoju je utemeljiteljica začela prakticirati l. 2003. Svoje delo, izkušnje in dotedanji študij je nadgradila s študijem Feldenkrais metode l. 2008.

Njeno delo temelji na izhodiščih Feldenkrais metode. Andreja Semolič se s pedokinetiko vpleta v razvoj otroka preko sodelovanja, dotika in nege v obdobju do samostojne hoje. Z Razvojnimi Funkcionalnimi Prijemi pokaže na sodelovanje na prvinski način, ki temelji na zavedanju, kaj s posameznim dotikom preko negovanja sporočamo otroku v razvoju. Prav preko stika in dotika otrokov živčni sistem sprejema, oblikuje in regulira, kako se bodo formirale živčno-mišične povezave in kako se bo vzpostavil ravnopravšnji mišični tonus za optimalno vzpostavljanje kontrolnih funkcij, ki se šele oblikujejo v določene vzorce.

Andreja Semolič, Razvojni koncept pedokinetika®
/foto: Barbara Zajc/

Bistvena razlika je, da Feldenkrais metoda prepoznava nastale vzorce, ki so nastajali skozi dobo razvoja, in nudi živčnemu sistemu prepoznavanje le tega, razlikovanje med še nevzpostavljenimi izhodišči in vzpostavlja nove vzorce, ki so optimalni in predvsem za posameznika funkcionalni ter dovoljujejo osebi, da s samoregulacijo vzpostavlja novonastale vzorce in se udejanja v svojem življenju.

S Pedokinetiko Andreja ne opazuje samo razvoja kot ga kaže po naravni poti otrok. Vzpostavlja skozi funkcionalne razvojne prijeme pedokinetike dane možnosti zdrave funkcionalne oprganizacije vzorcev delovanja. Proces razvoja do vzpostavitve v samostojno držo na svojih stopalih, je širšega pomena, kot le to, da otrok zraste in shodi. Proces do hoje vzpostavlja ključne momente spajanja možganskih krogotokov in začrta poti oblikovanja razumevanja samega sebe. Razvojni funkcionalni prijemi pedokinetike so staršem v pomoč, da z razmislekom in zavedanjem svojih dejanj, kako otroka dvigajo, obračajo, prelagajo….dnevno negujejo, lahko vstopajo v stik z njim na naraven način, šele, ko prestopijo omejitve zaradi nerazjasnjenih prepričanj in strahov (vpetosti v škodljive navade in vzorce, ki pravzaprav zaradi nezavedanja otežujejo lahkotnost bivanja).

Starši šele takrat, ko ozavestijo bistvo sodelovanja z otrokom, lahko ravnajo tako, da samostojnega procesa ne okrnejo ali ne preprečijo vzpostavljanje optimalnih povezav, kar se po večini dogaja, ker so prehitri v reagiranju in pomoči otroku, zaradi nezavednega reagiranja. Le tega pogosto zamenjujejo za intuicijo.

Vsak otrok je zaradi življenjske sile po razvoju, sposoben sam najti svoja izhodišča in ne potrebuje reševanja in preprečevanja izkušenj – kot jih lahko obvladuje sam. To je tudi ključ do aktiviranja kar največjega izkoristka razvoja možganov v intenzivnem obdobju sinaptogeneze.

Razvojni funkcionalni prijemi pedokinetike razvojnega procesa ne okrnejo ali ne preprečijo vzpostavljanje optimalnih povezav, kar pa se po večini dogaja, kadar so starši prehitri v reagiranju in nudenju pomoči otroku, prav zaradi nezavednega reagiranja.

Vsak otrok je zaradi življenjske sile po razvoju, sposoben sam najti svoja izhodišča in ne potrebuje reševanja in preprečevanja izkušenj – kot jih lahko obvladuje sam. To je tudi ključ do aktiviranja kar največjega izkoristka razvoja možganov v intenzivnem obdobju sinaptogeneze.

Prepoznati in razlikovati potešitev lastne potrebe in želje po biti dober starš od dejanskih otrokovih potreb in vitalnih izkušenj, ki jih mora doživeti, da kar v največji meri izrabi svoj genom in razvije svoj avtentičen potencial. Odpreti se delovanju v prisotnosti in spoznavati katere so opore in podpore otroku, ob katerih se aktivirajo razvojni zagoni in se otrok samostojno zmore organizirati znotraj sebe, saj ima za to popolnoma vse potrebno. Ve kaj in kako mora naprej in zato zares ne potrebujemo skrbeti. Kot ne skrbimo za to ali srce utripa. Preprosto utripa, ker smo živi. Prav tako tudi dihamo, ker smo živi in ne moremo, da ne. Lahko pa močno vplivamo na vitalno kapaciteto in delujemo v zdravih smereh.

Razvojni koncept pedokinetika®
/foto: Barbara Zajc/

Kaj so Razvojni Funkcionalni Prijemi pedokinetike®:

 • so namenjeni, da starši spoznavate kaj otroku skozi dnevno negovanje preko dotikov tudi zares sporočate. Razlikujete kdaj zares otroka podpiramo v njegovem avtentičnem razvoju in katere spodbude, prijemi so pravzaprav hiper spodbujajči in dejansko zavirujoči.
 • so vzvodi aktiviranja genomskega potenciala razvoja človeka, skozi odnos.

Avtorizirani centri pedokinetike so:

 • center Zdravo gibanje – LJUBLJANA -Dravlje – holistični center za razvoj pedokinetike® – Andreja Semolič
 • center Mala ulica – LJUBLJANA
 • center Igrivi svet – NOVO MESTO
 • center Baby Fit – MARIBOR
 • organizacija Eko – dojenček – KOPER
 • Amali center – CELJE
 • Mediwa center – MURSKA SOBOTA
 • center Bosonogci – AJDOVŠČINA
 • avtorizirana študentska praksa se izvaja v Logatcu in Krškem

V kolikor niste prepričani ali obiskujete pedokinetiko ali ne, vabljeni, da nam postavite vprašanje na info@pedokinetika.si in dilema se bo razjasnila.