Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

Razvojni koncept pedokinetika®

Pedokinetika - razvojni koncept
Pedokinetika - razvojni koncept
Pedokinetika - razvojni koncept
Pedokinetika - razvojni koncept

Dober dan mamica in očka.

Rojstvo potomca je neprecenljiv življenjski dogodek.

Vabljeni, da spoznate pedokinetično teorijo in prakso in se pridružite učnim uram in lekcijam pedokinetike®. Pod modrim okvirjem so prve uporabne osnovne informacije. Pod rumenim okvirjem več informacij o konceptu, delu in udeležbi.

Morda pa lahko le svetujete tistim, ki potrebujejo usmeritve v širše raumevanje razvoja otroka, da nas kontaktirjo. Morda potrebujete drugo mnenje ali pomoč za uspešno razvojno podporo otroka, ki bi nekaj že moral, pa tega še ne pokaže.

Vabljeni k branju v nadaljevanju, kjer boste našli razjasnitve med:

 • pedokinetičnimi urami in lekcijami v skupini ter pedokinetičnimi razvojnimi individualnimi lekcijami
 • učnimi centri in avtoriziranimi centri
 • kdaj začeti s pedokinetičnim pristopom
 • kaj je pedokinetika in kaj so RFP
 • kateri so konceptualni programi
 • esenca razlike med pedokinetičnim in Feldenkraisovim pristopom
 • na čem temelji avtoričin uvid in razvoj pedokinetične teorije.

Kaj je pedokinetika?

Pedokientika je razvojni koncept in pristop, ki pripravi možgane na sinhrono pot usklajevanja leve in desne polovice. Uči poti razvoja preko /RFP/razvojnih funkcionalnih prijemov.

 • RFP staršu pokažejo kaj je primerna opora, ki jo otrok potrebuje za svoj avtentičen razvoj.
 • Otrok negovan in vsakodnevno spremljan z RFP ima podporo, ki aktivira večji procent izkoristka genomske kapacitete razvojnega procesa.
 • Niso bistveni mejniki. Bistveni so posamezni najmanjši koraki/premiki, ki prepleteno gradijo vzorce delovanja. S pedokinetičnim uvidom in pristopom se izognemo škodljivim vzorcem delovanja.

S konceptom uspešno napreduje vse več otrok, ki imajo po klasični obravnavi številne “nepravilnosti” in “zaostanke” v razvoju.

Igriva odnosna dinamika se vzpostavi, ko se starši izpostavite izzivom učenja, presežete strahove in uvidite, da posamezna prepričanja, kako gre ali bi moralo biti, pravzaprav nimajo nobene razvojne vrednosti v nameri in smeri, ki jo želite doseči. Staršev preboj skozi ta okvir je prvi korak do črpanja več razvojne kapacitete tako v otroku kot v sebi.

Kaj je učna ura pedokinetike®

Skozi razvojne funkcionalne prijeme pedokinetike® boste doživeli nov pogled na svet življenja in razvoja v njem. Neprecenljiv življenjski dogodek boste s tem uvidom lahko popeljali v zdrav celosten razvoj, skozi proces učnih razvojnih lekcij pedokinetike.

Pripomore k razlikovanju med zavednimi in nezavednimi vzorci delovanja, ki skozi odnos v dnevni negi dojenčka delujejo kot aktivator oblikovanja vzorcev delovanja in mišljenja vašega dojenčka.

Učne ure pedokinetike se lahko udeležite v Učnih centrih in osalih avtoriziranih centrih pedokinetike po Sloveniji in širše.

Kaj je razvojna učna lekcija pedokinetike®

Z učnimi lekcijami pedokinetike® vstopate v razvojni proces, kjer se srečate z dvema sočasnima procesoma, ki soodvisno drug drugega dvigujeta v črpanju izrabe več razvojne kapacitete. Razvijate se sami skozi proces, kjer vaš odnos do otroka dvignete na učinkovit zdrav način. Funkcionalen način se učite manifestirati skozi dnevno negovanje. Proces lekcije vas uči razumevanja razvojnih potreb vašega potomca, če ste za to zares pripravljeni in želite po korakih spoznavati vzvode uporabe samega sebe.

Učnih razvojnih lekcij se lahko udeležite samo v centrih pedokinetike, ki so avtorizirani tudi kot Učni centri.

SVOJ TERMIN NAJAVITE na: info@pedokinetika.si

Kdaj začeti s pedokinetiko?

Odnos in nega otroka skozi razvojni koncept pedokinetika®, je zaželjen že pred rojstvom in takoj po prihodu otroka na svet. Lahko pa seveda pridete kadarkoli kasneje.

Pomembno je, da ste pripravljeni na odhod od doma in dovolj zvedavi, da spoznate razsežnosti razvoja skozi dva kanala. Prvi je skozi svoj odnos do otroka in kako mu nuditi tisto pravo oporo. Drugi je vstop v razsežnosti nevroplastičnega dometa in uvida razvojne dinamike in kako koristiti genomsko kapaciteto otroka takoj po rojstvu.

Ko ste pripravljeni na premike stereotipov, prepričanj in želite delovati pristno in avtentično in ne po navodilih, je pravi čas, da nas obiščete.

Pričakujemo tudi vas in z vami delimo razvojno učno srečanje v avtoriziranem centru ali on line s pedokinetikom, kjer se bomo skupaj veselili otrokovih in vaših neverjetnih podvigov.

Vpis ali nakup KNJIGE Igriva vadba za dojenčke.

info@pedokinetika.si

O revolucionarnem konceptu

Razvojni koncept stika in negovanja dojenčka temelji na delu in razvoju Andreje Semolič, ki ga razvojno utemeljuje in razvija skozi integracijo več kot 20-letnih izkušenj povezovanja znanj akademskega študija z izkustveno prakso reorganizacije telesne mase / fizične, čustvene duhovne / na osnovi dejstev gravitacije in njenih vplivov skozi fiziologijo, biomehaniko in nevroplačstičnostjo. Integracijo inovativno utemeljuje skozi kineziologijo, nevrobiologijo in temeljnimi vzvodi Feldenkrais® metode. Od l.2011 nosi tudi evropski certifikat registrirane znamke.

Z Razvojnimi Funkcionalnimi Prijemi Pedokinetike® (RFP), ki jih starši spoznavate na učnih urah, delujete na samoreorganizacijo v smislu funkcionalnosti gibanja in mišljenja, ki je pogoj za kvaliteten stik z otrokom. Preko RFP dosegamo koriščenje večkjega izkoristka genomske kapacitete razvoja človeka. Kaj vse to poemeni v praksi, spoznate in doživite na pedokinetični učni uri III. nivoja, ki je pravi neuroplastični trening.

Koliko v zavedanju delujeta in koristite spoznanja razuma, da iz našega odnosa in konkretnega dopuščanja otroku izkušanja razvojnih nalog, nudite varno, ljubeče razvojno okolje. Ali veste, da so razvojne naloge most med otrokovo potrebo in stopnjo sinhronizacije možganskih polovic. Ali veste, da so otrokove potrebe plod zagonov, ki so silni in neustavljivi, le doumeti jih je potrebno. Vas zanima kako preseči strah in negotovost in se nasloniti na vzgonsko razvojno silo? Vas v zanima sam izvor procesov in vzvodov kako otrok gradi temelj svoje osebnosti?

Vabljeni, da spoznate pedokinetičen pristop in se pridružite mnogim staršem, ki že več kot dve desetletji rastejo s pedokinetiko. Nevroplastičen trening vas ne bo pustil ravnodušne. Preko doživetih zagonskih razvojnih vzvodov, spoznajte kje lahko razširite uvide, presežete prerpičanje in kako še lahko črpate tudi svoj potencial genomske razvojne klapacitete, ki je dan z rojstvom.

UČNE LEKCIJE Pedokinetike® vzpostavljajo živčno-mišične povezave za bogato prepletenost nevronskih povezav ter učinkovito izrabo obdobja intenzivne sinaptogeneze v zgodnjem obdobju dojenčka.

Kako poteka učenje?

Skupinske lekcije: Opazujemo otrokov razvoj in sočasno ob tem svoje zaznave, reakcije. Učimo se skozi gibanje odzivati spodbudno, konstruktivno in funkcionalno preko Razvojnih Funkcionalnih Prijemov pedokinetike. Prepoznavamo kakšen feed back tvorimo. Je to reakcija ali že odziv? Kaj je sploh razlika? Delovanju skozi reakcije predstavlja odsotnost zavedanja.

Interakcija – razvojni koncept pedokinetika®/ Tadeja Bečaj
/foto:Barbara Zajc/

Individualne lekcije: So procesi, kjer se uči, uravnava in prebije skozi probleme in težave na poti razvoja. Učite se prehajati od reakcije v odziv. Učite se preseči zapletanje v čustvene zanke. Spoznate zakaj niso podporne vaši predstavi in potrebi po skrbi, ljubečem in spoštljivem odnosu do otroka.

/ preboji čustvenih zank/ regulacija tenzije/ vzpostavljanje funkcionalnega delovanaja mišic/ izvornost optimalne skeletne postavitve/ izvornost varnosti / časovni razpon integracije zdravih vzorcev delovanja/.

 • V razvoj otrok se tako ali tako dnevno vpletamo. Zavedanje načina na katerega to počnemo je velikega pomena za zdravo rast, oblikovanje sebe in uvid, kaj nas omejuje in zakaj. Iz spon, najdete poti. Najdete načine in možnosti, ki so za vaš odnos z otrokom nujen predpogoj za zdrav odnos, ki podpira avtentičnost interakcije med vami in otrokom. Način odpira organizacijo notranje stukturiranosti, ki je posledica naravnega vzvoda živosti.
 • Strokovno teoretično in praktično nudimo podporo pri razvojnih stiskah, kjer ni vse tako kot bi si želeli. Vzpostavljamo drugačno pot, ki aktivira razvojne procese in gradi funkcionalen razvoj.
 • Reguliramo kako izkušnje uporabljamo v procesu nevro razvoja – starša/otroka. Kako dopuščamo razvoj, aktiviramo izvorno delovanje človeka, uravnavamo in razlikujemo tonus/tenzijo in vzpostavljamo samoregulacijo.

Izvajajo se samo v avtoriziranem Učnem centru za pedokinetiko.

Programi koncepta pedokinetike

Program koncepta se razvršča v 4 področne sklope:

 • growingSmart za novorojenčke in dojenčke vse do hoje / učne skupinske ure in lekcije / individualne razvojne lekcije
 • MalaMali za malčke do 4.leta
 • SmartGrownUps za starše – učne delavnice za zavestno starševstvo in izvorno komunikacijo.
 • VitalKid sopotnik komplementarnih pripomočkov in metodologij

Skupaj z otrokom se starši učite in razvijate skozi lastne izkušnje in spletate vezi, ki so pomembne za vašo družino.

Avtoričin uvid

Avtorica odkriva vzvode aktivacije sinhronizacijskega procesa, ki so nonstop proces v odnosu in negi z otrokom.

Konkretno delo z otroki v razvoju je utemeljiteljica začela prakticirati l. 2003. Svoje delo, izkušnje kot osebna trenerka in dobra poznavalka mišične preoblike in strukture je z dotedanjim študijem nadgradila tudi z učenjem nevrobioloških vsebin. Ob izidu knige l. 2008, je pričela tudi s študijem na dunajskem inštitutu Feldenkrais, ki ga je dopolnjevala tudi z nemško šolo ARTEM Feldenkraisove metode in diplomirala l. 2012.

Andreja Semolič se s pedokinetiko vpleta v razvoj otroka preko sodelovanja, dotika in nege v obdobju do samostojne hoje. Z Razvojnimi Funkcionalnimi Prijemi pokaže na sodelovanje na prvinski način, ki temelji na zavedanju, kaj s posameznim dotikom preko negovanja sporočamo otroku v razvoju. Prav preko stika in dotika otrokov živčni sistem sprejema, oblikuje in regulira, kako se bodo formirale živčno-mišične povezave in kako se bo vzpostavil ravnopravšnji mišični tonus za optimalno vzpostavljanje kontrolnih funkcij, ki se šele oblikujejo v določene vzorce. Aktivacija vibracij in vzpostavljanja ritma, ki zagotavlja pretok delovanja možganov in njihovo potrebo po sinhronizaciji je esenca njenga dela in odkritja.

Andreja Semolič, Razvojni koncept pedokinetika®
/foto: Barbara Zajc/

Bistvena razlika je, da Feldenkrais metoda prepoznava nastale vzorce, ki so nastajali skozi dobo razvoja, in nudi živčnemu sistemu prepoznavanje le tega, razlikovanje med še nevzpostavljenimi izhodišči in vzpostavlja nove vzorce, ki so optimalni in predvsem za posameznika funkcionalni ter dovoljujejo osebi, da s samoregulacijo vzpostavlja novonastale vzorce in se udejanja v svojem življenju.

S pedokinetiko Andreja ne opazuje samo razvoja kot ga kaže po naravni poti otrok. Vzpostavlja skozi funkcionalne razvojne prijeme pedokinetike dane možnosti zdrave funkcionalne oprganizacije vzorcev delovanja. Proces razvoja do vzpostavitve v samostojno držo na svojih stopalih, je širšega pomena, kot le to, da otrok zraste in shodi. Proces do hoje vzpostavlja ključne momente spajanja možganskih krogotokov in začrta poti oblikovanja razumevanja samega sebe. Stopnja koriščene genomske kapacitete sinhroniziranja možganskih polovic preko vsakodnevnenege je avtoričin uvid. Njeno več kot dvajsetletno delo dokazuje in potrjuje v praksi kako in kaj vse je možno razviti, če v razvoj otroka vstopamo z Razvojnimi funkcionalni prijemi pedokinetike. Prijemi so staršem v pomoč, da z razmislekom in zavedanjem svojih dejanj, kako otroka dvigajo, obračajo, prelagajo….dnevno negujejo, lahko vstopajo v stik z njegovo genomsklo kapaciteto razviti se. Vključevanje organskih vzvodov v dnevnem odnosu ni tehnična rutina, telovadni prijem ali že poznan hndling. Pedokinetičen pristop in način v sataršu kliče po zaveadnju razviti se v starša – mentorja. Šele, ko so starši pripravljeni prestopiti omejitve in si razjasniti prepričanja ter strahove (vpetosti v škodljive navade in vzorce, ki pravzaprav zaradi nezavedanja otežujejo lahkotnost bivanja), zares lahko koristijo RFP.

Starši šele takrat, ko ozavestijo bistvo sodelovanja z otrokom, lahko ravnajo tako, da samostojnega procesa ne okrnejo. Vsak starš želi najbolj ljubeče, skrbno in spoštljivo z otrokom. A tu naleti vsak starš na razvojni paradoks. Šele, ko se loti prestopa iz razuma v zavedanje in iz želje v aktivacijo, prepozna, kje in zakaj s svojim ravnanjem preprečije vzpostavljanje optimalnih razvojnih izkušenj za svojega otroka. Prepozna, kakšne izkušne otrok potrebuje za vzpostavljanje zdravih povezav. Starši prepoznajo, da so po večini prehitri v reagiranju in pomoči otroku. Le tega pogosto zamenjujejo za intuicijo. Prepoznajo, da s svojim ravnanjem krepijo izkušnje zaradi katerih otrok joka vedno več in postaja vse bolj tak kot si pravzaprav ne želijo. Zapletejo se v začaran krog reševanja, tolažbe, skrbi.

Vsak otrok je zaradi življenjske sile po razvoju, sposoben sam najti svoja izhodišča in ne potrebuje reševanja in preprečevanja izkušenj – kot jih lahko obvladuje sam. To je tudi ključ do aktiviranja kar največjega izkoristka razvoja možganov v intenzivnem obdobju sinaptogeneze. Potrebno se je spoznati in prepoznati kaj je otrokova razvojna potreba. Spoznati kdaj je podpora otroku resnično podpora njemu in kdaj starš tolaži le sebe, ko naredi namesto otroka in otrokov jok hiti utišati. To je izredno zahtevno področje za starše in odpirajo se mnoge rane iz njihove preteklosti, ki pa z otrokovo genomsko kapaciteto razviti več sebe nimajo direktne povezave. Je le indirekta pot, ki se kaže skozi staršev feed back in kako le tega nudi otroku ob različnih stanjih in situacijah. Z reakcijo odpremo kanal svoje bolečine, strahu, še neznanega kje se otrok-coregulira z starševim stanjem. Z odzivom odpremo kanal razvojnega polja, ki ga uravnavamo in umirimo, sodelujemo v in z situacijo, kjer se otrok co-regulira v aktivnosti samorazvojih procesov.

Spoznajte prva dva razvojna pedokinetična dejstva:

Prvo dejstvo: Vsak otrok je zaradi življenjske sile po razvoju, sposoben sam najti svoja izhodišča in ne potrebuje reševanja in preprečevanja izkušenj. Živ sistem otroka natanko ve kaj in kako. Ni potrebe po nadziranju otroka amapk je potreba po vzpostavljanju primernega okolja. Na učnih urah se učite in spoznavate kaj je to potrebna podpora otroku. Kdaj ste popdoprni in kdaj niste, pa čeprav želite tako delovati. Pridobite uvid kje vas je strah in ali je ta strah smiselen.

Drugo dejstvo: Prepoznajte in razjasnite ali vaša skrb po tem, da otrok nebi doživel travme, pravzaprav vodi v to, da mu s svojim ravnanjem preprečujete njemu lasten razvoj in blokirate aktivacijo ter njegove izhode iz razvojnih izzivov, ki jih zmore in sočasno s pomočjo silite, da gre sklozi izkušnje, ki jim zares še ni kos. Zaveste se, da prav stem, ko nenehno sami rešujete situacije, ki mu jih prav tako sami postavljate pretežke, vzpostavite v otroku okolje, ki ga doživi kot neugodno, strašno in morda celo travmatično, kadar se skozi leta ponavlja en in insti vzorec vašega reševanja in posledično preprečevanja doživljanja njemu lastne izkušnje.

primer 1: ker ste slišali ali prebrali, da je dobro, da je otrok na trebuhu, ga tja tudi položite in previdno naštimate položaj. Za tem, ga iz tega položaja rešujete, kot, da so ga zaobjeli goreči plameni. To je prezahtevno. Otrok bo razvil odpor in vse več jokal. S tem se zapletate v začaran krog.

Naučite se, kako otrok pride na trebušni položaj in kako ga potrebuje ter kdaj ga potrebuje. Naučite se organske dinamike tega položaja in ne tehnično postavljanje v ta položaj. Spoznate, da otrok res ne joka kadar aktivirate organske vzvode. Spoznate tudi zakaj in kdaj joka.

primer 2: Nevede ga držite in fiksirate v pokončnih položajih z močnim razumevanjem, da še ne sme sedeti. Zato ga podpirate tam, ko ne potrebuje in posledično ne more razvijati potrebnih izkušenj odrivanja, potiskanja, vzravnave. Prepričani, da malce podpore pri sedenju, da ne pade je pravšnja skrb. Vse to je za otroka preveč in pretežko.

kako je primerno? – Otrok se vsede sam, ko se v njemu naberejo dovoljšne potrebne izkušnje odrivanja, potiskanje, premikanja mase in bočenja. Spoznate kje oporo zares potrebuje, da lahko sam razvija kontraravnotežne funkcije in v vaših rokah vzhaja ko kruhek. Posataj pogumen. Spuščanje in ponovno dvigovanje mu je v zabavo in ob tem ne joka. Stabilnost razvija po kanalu zdrave organizacije, kjer je izguba ravnotežja vzvod, za vzpostavljanje ravnotežnega odnosa med potiskom, potegom in odrivom. Aktivira se skeletna opora in mišična funkcija se sprosti v vsej naravni moči in lepoti gibanja.

Vas zanima več?

Vabljeni, da se udeležite učenja naprednega dotika in kako aktivirati razvojno kapaciteto skozi odnos.

Razvojni koncept pedokinetika®
/foto: Barbara Zajc/

Kaj so Razvojni Funkcionalni Prijemi pedokinetike®:

 • so namenjeni, da starši spoznavate kaj otroku skozi dnevno negovanje preko dotikov tudi zares sporočate. Razlikujete kdaj zares otroka podpiramo v njegovem avtentičnem razvoju in katere spodbude, prijemi so pravzaprav hiper spodbujajči in dejansko zavirujoči.
 • so vzvodi aktiviranja genomskega potenciala razvoja človeka, skozi odnos.

Avtorizirani UČNI centri pedokinetike so:

Avtorizirani centri pedokinetike so:

Avtorizirana študentska praksa poteka:

V kolikor niste prepričani ali obiskujete pedokinetiko ali ne in se sprašujete o ceni, vabljeni, da nam postavite vprašanje na info@pedokinetika.si in dilema se bo razjasnila.

Avtorica, kot jo še ne pozante: