Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

Premik, ki nas oblikuje

27. 02. 2019 Literatura

Razvojni koncept pedokinetika® raziskuje in utemeljuje, da se v razvojnem procesu oblikujejo vzorci našega delovanja, kot posledica možganskih krogotokov, ki se prepletajo na podlagi zaznavanja izkušanja premika težišča.

  • Razlaga kako so otrokove prve meje varnosti nudene in kakšno zaznavanje razlikovanja izhaja iz njih.
  • Pokaže kako otroku nuditi okvir, da zmore koristiti svoj razvojni potencial rasti, da izkoristi svoje razvojne zagone. Tu je govora o evolucijskem genomu, ki se sproža sam po sebi, ko zaživimo. Ne moremo ga ustaviti, lahko pa močno vplivamo na njegovo realizacijo, uporabo in dobesedno izrabo potenciala, ki ga genom ima.

  • Razlaga, da se živčni sistem regulira in nadgrajuje skozi funkcije zaznavanja  premikanja. Premik, pa predstavlja že samo vdih in izdih, premik očesa iz leve na desno stran. Premik se dogaja, ko pogoltnemo slino.

 

Prav zaradi najmanjših premikov zaznavamo ključne spremembe, ki nas oblikujejo.

Doživetje skozi premikanje aktivira sinaptično povezovanje. Kar sproži    tudi uravnavanja življenjskih funkcij, ob sočasnih prepletenih procesih.

Kako otroku nudimo prva doživetja skozi premik in kako podpiramo različna doživetja oz. kako jih razumemo in interpretiramo, dejansko predstavlja okvir ali meje otrokovega sveta.

Prvi okvir/meja razvojnih kapacitet se začne skozi dotik in komunikacijo premika skozi dlani in celotno telo v širši prostor.

Objem otroka lahko razumemo tudi kot prve meje varnosti. Kot jasno sporočilo kje si kako si, kdo si. Na to ste verjetno že večkrat pomislili in tako tudi čutite.

Ste morda kdaj pomislili tudi širše in v globino objema. Način stika in povsem fizikalno rečeno, jakost stika, nam sporočata skozi premike pomembne informacije. Prav skozi premike, ki se zgodijo, se center našega uravnavanja stabilnosti prebudi. Zaznavano občutimo na vse mogoče načine in na vse mogoče načine občuteno, tudi interpretiramo povsem po svoje.

Otrok zares v naših rokah dojema življenjske okoliščine.

družina SGU

arhiv pedokinetika®

Kako to nudimo otroku,   oziroma kako usklajeni smo glede svoje želje nudenja in predstave/prepričanja, z dejansko namero, skozi konkreten premik na koncu naših dlani in preko celotnega svojega telesa, ko otroku nudimo nekakšen okvir. Kakšenj je zanj? Kako ga zmore on zaznati in sprejeti? Je  bolj ali manj varen okvir zaradi naše predstave, naše aktivnosti in ali vse skupaj podpira organsko potrebo otroka?

V tem polju delovanja se budi avtentičnost, ki se glede na dopuščeno, prepuščeno in prepleteno doživljanje tudi dejansko v otroku organizira.

Premik znotraj nas samih odpre široko paleto zaznavanja in doživljanja čutenja notranje varnosti.

Kako zaznavamo stabilnost in kako njeno porušenje, je življenjska igra naših razvojnih poti.

Vsak premik je dejanska gonilna sila reorganiziranja in vzpostavljanja naše oblike delovanja. To pomeni dobesedno to, kako se znam in zmorem uporabiti.

Kako se odzivamo na vse to, je ključ do širšega spoznavanja lastnih meja zaznavanja in razlikovanja.

Premik težišča je tisti aktivator razvoja živčnega sistema, ki je soodgovoren kako se bo postavila naša anatomsko biomehanska forma skeleta in kako se bojo oživčile naše mišice.

Premik predstavlja most med hoteno, željeno akcijo in dejansko fizično izvedbo te akcije. Preko premika zmoremo zaznati kako se naše predstave ujemajo z našimi fizičnimi akcijami tako znotraj sebe, kot navzven.

Premik je tudi dejansko fizičen prostor, kjer hipno reakcijo usmerimo preko aktiviranja zaznavanja varnosti in razlikovanja možnosti v optimalen odziv.

Kako premik starša deluje na zagon življenjskih funkcij in povezav pri otroku, je pravzaprav most odnosa do nudenja širine prostora, ki nam jo nudi življenjski prostor.

Prav skozi premike in zaradi premikov, svoj življenjski prostor koristimo oz. uporabljamo v smereh, ki sovpadajo z našimi idejami. Kako sovpadajo, pa zelo dobro lahko zaznavamo in razlikujemo prav skozi poti premikanja, ki kličejo po pozornosti in raziskovanju njegovih dimenzij. To vse pa je pravzaprav pot v eno od stopenj našega zavedanja.

Kako delujemo sami, lahko iščemo in raziskujemo svoje domete omejitev prav s Feldenkrais®  metodo.

Kako pravzaprav učinkujemo in  delujemo skozi negovanje in dnevno rutino oskrbe otroka, pa lahko ozaveščamo in prepoznavamo z razvojnimi funkcionalnimi prijemi pedokinetike®

Vse to in še mnogo več je vsebina razvojnega koncepta pedokinetika ®. Razvojni funkcionalni prijemi pedokinetike so ogrodje, oziroma vhod ali »tools« preko katerega se vzpostavlja zaveden odnos v direktnem kontaktu in odnosu do otroka. Predstavlja  podporo razvojni kapaciteti in samorazvojnim procesom človeka.

Naš razvoj ni dokončen. Še vedno smo del evolucijskih procesov. Dano nam je živeti. Kako izrabimo to danost, je na današnj stopnji razvoja moč vplivati mnogo globje kot nekoč. Kam gremo in kako se usmerimo, je prav zaradi procesov, ki se nam dogajajo dano videti še več in globje.