Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

MalaMali program avtentičnega, spontanega razvoja od hoje naprej

28. 02. 2014 Literatura

Ko čas dobi svojo vrednost

Ste se kdaj vprašali zakaj ima dopuščanje in razvijanje ustvarjalnosti tako velik pomen za odraslo obdobje?

Ali veste, da je ustvarjalen človek prepričan, da se da vsako stvar še izboljšati in to neprestano tudi počne. Njegov odnos do problemov bi lahko opisali z naslednjim izrekom:

»Težke stvari lahko rešim takoj, za nemogoče potrebujem nekaj časa.«

Program MalaMali razvojnega koncepta pedokinetika je
ustvarjalno domišljijski program, ki skozi gibanje popelje v otrokov avtentičen in spontan razvoj od hoje do štirih let.

Spoznajte ta program, za otroke od hoje do štirih let, ki poteka že od l.2009. l.2013 pa pa je dobil svoje ime znotraj koncepta pedokinetike – MalaMali.

V kontekstu pedokinetike skozi stik in odnos starša do otroka v obdobju od hoje naprej  zavestno preko izvornega gibanja aktiviramo in vzpostavljamo nadaljevanje temeljnih  korakov razvoja, ki gradijo avtentičnost in spontanost ter samoregulacijo, tako otroka kot starša.

Program vabi tako starša kot otroka, da se prepustita  kreativnost skozi gib, kot je sploh možno izraziti vso paleto čustev, mišljenje in organizranje samega sebe.

Skozi igrivostjo in organiziran kaos v učnem poligonu tako starši kot otroci aktivirate samoregulacijo.

Starši se naučite prepuščati otroku njegove rešitve. Spodbujamo vas, da na nov način uzrete svojega otroka kako se povsem po svoje loti izražanja in reševanja različnih situacij v našem učnem poligonu.

Veliko je gibanja, čustev, verbalnega izražanja do petja in plesa.

Starši nadaljujete z učenjem novih možnosti sodelovanja z otrokom in aktiviranja novih vzorcev, ki presegajo sledenje navodilom kako bi moralo biti. Učite se sočasno z otrokom razvijati in reorganizirati svoje vzorce mišljenja in delovanja.

Pridobite uvid v pomembnost vzora, ki ga udejanjate in kažete otroku.

Program je osnovan na temeljnih spoznanjih kako se kot ljudje učimo.  Za vse, ki so rastli s pedokinetiko že v prvem življenskem obdobju do hoje, je program nadgradnja aktiviranja izvornih gibanj, avtentičnosti in spontanosti.

Skozi igro, gibanja s staršem in samostojnim iskanjem različnih možnih izhodov, je otrok izpostavljen izkušanju funkcije giba ter optimalnemu organiziranju samoizražanja.

Uvaja se poslušanje, sledenje, občutek za zaznavno, orientacijo, zvok, tip, okus in izvorno izražanje ob različnih ritmih.

Ustvarjamo red, sodelovanje in krepimo domišljijo, ki jo vodimo v kreacijo samoizražanja, skozi interakcijo učitelj – starš – otrok.

Andreja Semolič