Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

KAJ JE pedokinetika

24. 05. 2024 Vsebine

Pedokinetika je nova veda o tem, kako princip kinetične verige gradi vzročno posledične aktivnosti prvega koraka. Povezuje kinetiko starša in otroka. Povezuje sinhronizacijo in vzpostavlja koherenco. Pojasni, kako vplivajo sile premika na razvoj spoja volje in telesa. Osnove koncepta, ki spreminja smernice in deluje preventivno v razvoju otrok današnje dobe spoznate tudi v kratkih FILMIH in na portalu BabyVillage.

Kinetika = “v ali v zvezi z gibanjem teles ter s tem povezanimi silami in energijo”.

Pedo  = “kombinirana oblika, ki pomeni “otrok”, Različica črkovanja paedo-, iz grščine paido-(deblo besede paîs) »otrok« from Greek pais, paid- child 

William Thompson, ki je kasneje postal lord Kelvin, je zaslužen za uvedbo koncepta kinetične energije leta 1849. 

Andreja Semolič koncept kinetične energije vidi, razume v razvojni odnosni dinamiki otrokovega razvoja. Svoje odkritje razlaga utemeljuje in uči skozi pedokinetiko, zadnjih 25 let.

Kinetična energija je vrsta energije, ki jo ima telo zaradi gibanja. 

To gibanje je lahko premo – translacijsko ali krivo gibanje. Posebna oblika krivega gibanja je kroženje ali rotacija. To je energija gibanja, ki jo lahko opazujemo kot gibanje predmeta ali subatomskega delca. Zakonitosti delujejo tudi v človekovem razvoju.

Poseben odnos se sproži, ko v rokah držimo dojenčka. Previdni, skrbni, blaženi, zaskrbljeni, veseli, nemočni, kar vse smo ob enem.

Rokujte tako, da bo otrokova kinetična energija skladna s silnicami naravnega zakona. Brezplačne vsebine so vam na voljo.

Rodimo se z razvitim občutljivim mehanizmom na zaznavanje mikro premikov mase. Ti vplivajo na spremenjen tok ionov med celično membrano. Generira se Akcijski Potencial. Ta v valu premikanja tvori kinetično energijo, ki rezonira skozi skelet, mišičje in voljo kot kinetična energija.  V odnosu z otrokom ni prav in narobe. Je samo vprašanje, kako steče med obema kinetična energija.

Dvigamo, prevračamo, obračamo in spuščamo v krivuljah in vedno tako, da je nos obrnjen k tlom, med tem, ko se premikamo tudi sami. 

Dojenčka ne vodimo iz položaja v položaj preko ravnih linij in tako, da je nos usmerjen v strop. Čeprav glavo držimo, vseeno pada nazaj. V teh smereh jo je treba tudi nujno držati! Tako rokovanje vedno inhibira aktivacijo izvornih gibov. Tranfer silnic je prekinjen, steče nepopolno oživčenje / zbornik.str. 35/ upogibalk in iztegovalk. Zgradi se nesoglasje toničnega razmerja. Navzven se kaže kot zategovanje, atipičen razvoj in veliko joka. Da to, pomembno razvojno razmerje razumete, so vam v pomoč brezplačne vsebine v 7 video usmeritvah.

Preverite v praksi osnovne pedokinetične pojme rokovanja, ki so dodane v brezplačnih vsebinah. Poizkusite kako so vam prejete informacije koristne.

  • gibalna intonacija,
  • judo roll,
  • elips,
  • prekuc,
  • obrat na podlaket,
  • nošenje na rami,
  • debeli gospod

in mnogo drugih imen.

VIDEO

Za lažjo pot do prakse najdete na portalu razlago vseh novih terminov. Prepoznali boste pomen zakaj nosek dol. Prejete informacije so koristne za širše razumevanje rokovanja z dojenčkom.

Pogosto slišimo, da je mnogim pedokinetika nedostopna in tudi, da so obiski učnih ur predragi. Še posebej v današnjih časih. Tu je možnost pridobiti brezplačne teoretične in praktične osnove novodobnega pristopa. Ta je za razvoj pomembnejši, kot se to trenutno razume.

Otroci in starši rastejo s pedokinetiko zadnjih 25 let. Koncept je v slovenskem prostoru naredil pravi bum. Poplava raznoraznih gibalnih uric in aktivnosti za dojenčke je res velika.

Spremljanje otrokovega razvoja s pedokinetiko, je ne glede na vse, povsem nekaj drugačnega in širšega.

Vabljeni k spoznavanju slovenskega koncepta. Pridružite se generacijam, ki rastejo s pedokinetiko. Učite se od avtorice in diplomantov, ki imajo za seboj štiriletni študij. Morda prav vi postanete novi pravi študent pedokinetike in se pridružite velikemu poslanstvu.

Na portalu BabyVillage so na voljo brezplačne vsebine. Učno nazorno in praktično uporabno prikažejo, kako z uvidom kinetike rokovati preko dneva.

Pridobite brezplačno osebno usmeritev svoje prakse. Povezavo o tem, kako poslati posnetek, najdete pod filmi, ki so na portalu. Usmeritev prejmete osebno v obliki video komentarja in izrisa smeri silnic delovanja kinetike.

Silnice in usmeritve. To se vam morda sliši komplicirano in nerazumljivo. Prav zato pridobite svojo brezplačno usmeritev. Preveri koristne informacije kako ravnati z dojenčkom preko dneva.

V nazornem video prikazu boste prejeli vašo osebno usmeritev. Videli boste, kako vse je preprosto. Ključna razvojna podpora v procesu prvega koraka je, kako uporabimo sebe med rokovanjem. Gre za kinetičen most pretoka smernic naravnega zakona. Potrebno je odpreti uč v novi smeri in dimenziji.

Ogled 7 video vsebin, ki so povsem brezplačne, odpre jasen uvid. Z rokovanjem, ki upošteva kinetiko, lahko preko dneva vpeljete momentum zavedne igrivosti. Ob tem se tudi sprostite, zabavate in vnesete v dom novo dinamiko.

Brezplačno vstopite v portal in poglejte vsebino kampanije Nosek dol. Vsem staršem želimo približati uporabo pedokinetike. Projekt je podprti tudi s strani Europske unije.

Javite nam kako so vam všeč brezplačne vsebine. So prejete informacije koristne? Kaj si želite, da je še bolj nazorno in bolj preprosto?

Z novo vsebino bo prihajalo do mnogih vprašanj. Pogumno pošljite svoja vprašanja, poglede, mnenja. Za vašo povratno informacijo