Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

Andreja Semolič avtorica in utemeljiteljica

11. 10. 2021 Literatura

Dober dan,

veseli me, da se zanimate za pedokinetiko in prebirate vsebine pedokinetične teorije in spoznavnih dejstev o raziskovanju človekovega razvoja v samem začetku.

Sem kreatorka, razvojna utemeljiteljica pedokinetike. Nevroplastičnost v praksi in odnosni dinamiki.

Raziskujem in v praksi (20 let+)  tudi pomagam staršem, ki želijo delovati preventivno, da ne nastajajo vzorci, ki so dolgoročno nefunkcionalni in škodljivi. Spet drugim pomagam premikati škodljive vzorce in prebiti čustvene zanke in oklepe prešpričanj, ki pravzaprav zares ne koristijo črpanju več  kapacite razvoja. Učim kako  delujemo v interakciji s seboj in okolico preko izvornih procesov, ki jih utemeljujem z razvojnim konceptom pedokinetika ® zadnjih 20 let. Moje zadnje predavanje za Pozitivno psihologijo lahko tudi poslušate.

Vabljeni, da ob poslušanju prispevate za Beli Obroč 1€: SMS s ključno besedo
BELIOBROC na 1919. Srčna hvala.

Udeležite  se lahko razvojnih učnih ur in razvojnih lekcij. Vabljeni k vpisu. Vabljeni tudi, da preberete v nadaljevanju nekaj osnov pred samim prihodom.

Za začetek želim predati spoznavno razvojno dejstvo in vsem sporočiti, da otrok ni nekaj za kar potrebujemo pravila, kako ravnati z njim ali ga vzgajati, da bo ustrezal, bil uspešen in vesel. Rodimo se ustvarjalni z neusahljivo potrebo razviti se. Kaj povem o tem, lahko pogledate v videu.

Vse kar morate vedeti je, to, da lahko raziščete svoje občutke, predstave, pričakovanja in za začetek svoje ravnanje uravnate. Prepoznate, da nosite vse znanje v sebi, ko razjasnite s strahom in prepričanji. Šele takrat ste pripravljeni na premike, ki dejansko črpajo razvojno kapaciteto v vas in vašem otroku. Šele takrat lahko prenehate slediti navodilom in delovati reaktivno v veri, da ste čuteče, ljubeči in spoštljivo nežni. Razgrne se vam razvojni paradoks in prepoznate kaj dejansko skozi dotik izražate in kaj dejansko je biti spoštljiv, čuteč in ljubeč do otrokove organske razvojne potrebe. Razlikujete med reakcijo in odzivom in kaj dejansko neverbalno sporočate skozi prvo ali drugo obliko odgovora na otrokovo potrebo ali recimo jok.

Staši potrebujemo razširiti znanje, prakso in uvide v odnosne relacije naravnih procesov, ki potekajo sami po sebi. Se učiti kako delamo kar delamo in kako se skozi premike gradimo.

Zagotovo želite izvedeti več o tem kaj je dober zdrav razvoj in kako ga nuditi svojemu in slehrnemu otroku? Vabljeni, da spoznate kaj vse nudi razvoj skozi nevroplastično domeno in kaj je kapaciteta sinaptogeneze. Spoznajte kako se v njo vpletate preko dnevne nege in skrbi za svojega dojenčka. Spoznajte pedokinetično nevroplastično prakso odnosne dinamike. Njeno kapaciteto izkoristite z Razvojnimi funkcionalnimi prijemi pedokinetike.

Že v mojih člankih boste našli izhodišča za premik in aktivacijo v novih smereh delovanja. Vabim vas, da preberete. 

Vse, ki želite koristiti mojo prakso in se udeležiti učnih ur in lekcij tako v živo, kot tudi ON-LINE ali želite sodelovati na študentskih urah, vas vabim, da me poiščete v mojem učnem centru ZDRAVO GIBANJE v LJ-Dravlje / holistični center za razvoj pedokinetike/  ali v družinskem centru Mala Ulica v centru Ljubljane – kjer vodim študentsko prakso.

Lahko naročite knjigo Igriva vadba za dojenčka

in  knjigo o Preventivnem življenskem slogu s poglavjem o pedokinetiki

Vsa vprašanja mi kar brez zadržkov in obotavljanja  pišite; andreja.semolic@pedokinetika.si

Vse, ki vas zanima razvoj človeka in želite poglobiti pedokinetičen uvid kako črpati več genomske kapacitete razvoja in prakso ali teorijo deliti. Vabljeni na študijski 4 letni program praktika ali dvoletni program teoretika.

Vedno znova iščem tudi somišljenike in posameznike, ki vidijo sebe tako ali drugače v pedokinetični zgodbi in si želijo premakniti in prekretati družbene smernice v smeri holističnega in humanega razvoja v dobrobit bodoči generaciji.

*******************

Svoje raziskovanje telesa in duha kot neizbežne celote poglobljeno razvijam še danes. Pot izbraževanja od diplome na Fakulteti za šport v Ljubljani, je zašla v somatsko področje. Osnovni študij sem nadgradila na Inštitutu za Feldnkrais na Dunaju in za dokončanje diplome odšla tudi v Chemsee.   Nadgrajujem povezovanja študija metode Feldenkrais® z najnovejšimi spoznanji in odkritji neurobiologije in psihodinamičnih procesov razvoja in prepletam z osebnimi izkušnjami vrhunskega treninga reorganiziranja telesne mase in osebno izkušnjo materinstva.
Skozi dolgoletno delo na področju gibalnega razvoja, svoja spoznanja in izkušnje integriram v RFP (Razvojne Funkcionalne Prijeme) in jih inovativno utemeljujem v konceptu zgodnjega razvoja, ki ga imenujem pedokinetika®.

Če iščete le nasvete ali informacije, ki se vrtijo na vse možne načine in nudijo rešitve, tega tu ne boste našli. Našli pa boste vhod v proces razvoja in prag v uvid kako s svjim ravnanjem vplivamo na izhodišča zdravega razvoja naših otrok.

Moja želja je, da se med ljudi širi zavedanje o pomenu razvojnega procesa in kako na to vplivamo sami. Kaj pomeni nuditi razvojne izkušnje, ki so plod evolucijskih zagonov človeka in kako izrabiti kar najbolje to dano sposobnost človeka. Želim nuditi staršem učni poligon, kjer prihajajo v stik z zavedanjem, kako lahko nekaj sami vzpostavljamo že samo s tem, da smo, ne glede na stopnjo zavedanja.

Našli boste proces v katerega se lahko poglobite in najdete vzvode reguliranja naravnih vitalnih sil življenja.

Vklopiti zavedanje v odnosu do negovanja otroka takoj po rojstvu, je vhod v razvoj samega sebe (starša/skrbnika) oz. tistega, ki se najde v tej vlogi. Seveda so vplivi na razvojni proces že pred rojstvom, a to ni moje področje raziskovanja in delovanja v takšni meri, da o tem lahko pišem.

Čas je za spremembe.  Spremembe dojemanja razumevanje načinov življenja. Ne potrebujemo slediti navodilom za uspeh. Potrebujemo razvijati svoj proces razvojne kapacitete, ki aktivira harmonijo, sodelovanje, vključevanje in upošteva raznolikost ter aktivira “biti prisoten”.

Prijavite se na info@pedokinetika.si 

Po nekem naravnem toku se epohe človeštva preko celoten obstoj in razvoj  spreminjajo kot povsem logična posledica. Smo v obdobju, kjer se dogaja premik iz informacijske dobe v dobo zavedanja in aktiviranja višjih procesov razvojne kapacitete človeka.

Potrebujemo razmišljati in ne slepo slediti informacijam. Potrebujemo vklopiti skeptični um, se zanimati za reference in razlikovati kaj sami o nečem menimo in zakaj tako in ne morda povsem drugače.  Kako drugače? Je vhod v kreativno izrabo kapacitete življenja in organizirqanje “out of the box.” Za tem potrebujemo pogumno stopiti iz razuma v zaznavanje čutenja. Se preprustiti in odkriti novo. S tem pride tudi nov razum.

Spremembe so tisto, kar nas razvija naprej.  Prav zato iskanje strukture za harmonično delovanje ne more delovati za vse uspešno.  Slehrni posameznik je vpleten v življensko dinamiko. Življenska dinamika pa teži k samostrukturiranju. Pot je v prepuščanju odkrivanja trenutka in delovanja v njemu. Neprisotno korakanje po vzpostavljeih sistemskih protokolov vodi v razkorak z organsko vpetostjo v naravo in naravno dinamiko življenskega procesa. Zato se človek znajde pred veliko težavo, da nečesa ne zmore. V bistvu pa to predstavlja v kontekstu razvojne kapacitete to, da še ni razvil sposobnosti prepuščanja in uporabe nenehnih sprememb za svoj lasten napredek, razvoj in stabilnost.  Vse to pa je pravzaprav izraba lastne kapacitete, ki se samostrukturira v danem času in okolju z edinim namenom. Biti živ, soustvarjati in najti svoj smisel. Da je človek prisoten in deluje s spremembo in se ne bori z njo, je naravna pot razvoja človeka vse od rojstva naprej. (naravni vzvodi) Vse to dodobra spoznamo in smo na pragu le tega, ko se podamo v življenje in sledimo izkušnjam na poti.

Starši in edukatorji boste v razvojnem konceptu pedokinetika našli načine na katere vstopamo v učni proces in odnos z otrokom. Kaj je učni proces in kako delovati, da presežemo pravila, ki v svoji osnovi zdrav razvoj omejujejo.

  Otrok ni nekaj za kar potrebujemo pravila, kako ravnati z njim ali ga vzgajati, da bo ustrezal, bil uspešen in vesel.

V odnosu z otrokom smo sami na potezi, da aktiviramo naravne vzvode v sebi, ki zaradi načina naše vzgoje niso imeli možnosti, da se vzpostavijo.

Zdrav in srečen otrok je plod zavednega odnosa, spoštovanja in prepuščanja naravnim zakonom. Otrok biološko raste in ima svoje potomce na katere prenaša svoje izkušnje.  Potrebne izkušnje  se dogodijo v tolikšni meri kot to dopušča starševo/skrbnikovo dojemanje naravnega razvojnega procesa.  Seveda pa je ta spet pogojen z doživetimi izkušnjami lastnega življenjskega razvoja.

Potrebne izkušnje niso samoumevno dosežene z biološko rastjo. Okvir v katerem je otroku dopuščeno, da se zgodijo nujni razvojni koraki, za vsako posamezno obdobje, predstavlja količino aktivirane razvojne kapacitete. Večina ljudi zraste brez aktiviranih nujnih razvojnih korakov, ki vključujejo vse padce in probleme.

Moje poslanstvo je informirati o naravni poti razvoja in logičnih povezavah na temelju naravnih zakonov in vzvodov aktiviranja skozi izvorne gibe.  Prepoznate na svoje presenečenje kako sami lahko vplivate na aktiviranje sposobnosti, za katere morda menite da, jih sami ali vaš otrok ne zmore. Šele, ko se spustite v proces, na svoje presenečenje zares srečate spospbnosti, ki se pred vašimi očmi nadgrajujejo in otrok naredi nekaj, za kar ne verjamete, da lahko, a si to neskončno želite.

Naravna pot razvoja, je v današnjem spoznanju in razumevanju kaj je človek, bolj dostopna v smislu razumevanja, aktiviranja ter zavedanja, kako delujemo na razvojni proces in kako, ter zakaj je vse povezano.

Ti naravni zakoni so gonilo razvoja in oblikovanja osebnosti in  vzpostavljanja stopnje samoaktiviranja in samoregulacije v odnosu do povezovanja z okoljem, v katerega smo vpeti.

Na izkoristek genomske kapacitete po “razviti se” imamo velik vpliv. Gradnja sinaps je posledica doživetih izkušenj, ki jih zaznavamo z vsemi čutili.  Čutil pa poznamo danes več, kot le osnovnih pet, ki smo se jih vsi učili v šoli.

Razlikovanje tega in zavedanje načinov na katere vstopamo v interakcijo z vsemi  čutili, predstavlja okvir v katerem se naravni vzvodi zgodijo.

Bolj kot je okvir tog, usmerjen in predvidljiv, manj se vklopi nevronskih povezav.

Sinapse se gradijo zgolj in samo  glede na čuteno doživete izkušnje, ki predstavljajo material gradnje vsebine človekovega delovanja in uporabe samega sebe. Povod za vzvode v mreženju sinaps so najmanjši premiki na nivoju celičnega premika v polju zaznavanja in čutenja premika celotne mase človeka.

S pedokinetiko direktno vstopite v soočenje s tem kako razumevate in kako od sebe dajete čutenje, zavedanje, dojemanje, samoaktivnost, samoregulacija, notranja disciplino, motivacijo, sočutje, čuječnost. Vstopite v svet spoznanja, kako vse to posredujete  otroku in kako mu direktno to kažete skozi vsakodnevne odnosne trenutke.

Biti proaktiven,  postati in delovati to kar si in ne to kar želijo drugi, da postaneš, je vodilni smisel pedokinetike. Esenca pedokinetike je vhod v aktivacijo sinhronizacije strukturiranja možhanskih vzorcev skozi odnosne premike. Izvorni gibi so odkritje pedokinetike. NJihova aktivacija skozi RFP je inovativno nevroznanstveno spoznanje. V več kot 20 letni praksi se razvijajo otroci več in bolj, kot jim je bilo z diagnozami opredeljeno ali so bili označeni z raznoraznimi razvojnimi zaostanki. Ključ zagonskega razvoja je v aktivaciji pedokinetičnih izvornih gibov, ki posledfično regulirajo energijsko napetost živčnega sistema, ki zaradi aktivacije uravnava vitalne funkcije in integrira na višje razvite procesne osnove delovanja.  Poti dobrega razvoja niso nasveti in vzgojne smeri. Poti dobrega razvoja so aktivacije vzvodov oblikovanja in samostrukturiranja na poti procesa v katerega smo vpeti, ker smo živi tu in zdaj.

Življenjski proces je že od nekdaj pomembnejši kot direktna pot do cilja. Saj se cilj na poti prav zaradi procesov nadgrajuje, spreminja in tako se pravzaprav osnovni prvi cilj odmika ali celo zbledi. Izkušnje odnosa s samim seboj, okolico in soljudmi pa so gradniki tega kako se razumemo, sprejemamo, čutimo in pravzaprav celostno deleujemo v interakciji tako v odnosu s samim seboj, kot s soljudmi in naravo.

Objavljala bom tudi članke drugih avtorjev, za katere menim, da je njihovo razmišljanje vredno razmisleka.

Obiščete me lahko v mojem centru – ZDRAVO GIBANJE, kjer  seznanjam s pomenom stika in dotika v zgodnjem razvoju dojenčka, odpiram poti zavestnega starševstva, spremljam nosečnice v usmerjen pogled na prvih 6 tednov po porodu, izvajam programe pedokinetike® od rojstva do 4 leta – GrowingSmart, MalaMali, SmartGrownUps.  Vodim izobraževanje za bodoče pedokinetike® – smeri GrowingSmart in izvajam lekcije ATM® (Awarenes Through the Movement) in lekcije FI® (Functional Integration) po metodi Feldenkrais®.

Obiščete lahko tudi avtorizirane centre mojih praktikov in se udeležite pedokinetike po stopnjah do večjih razvojnih korakov in uvidov v razvojno odnosni proces. Udeležba na učnih urah je ovrednotena glede na uvid posega v razvojni odnos skozi RFP, procese aktivacije in regulacije in z leti prakse.

Za pristop k razvojnemu procesu v skupini ali individualni učni lekciji mi pišite  andreja.semolic@pedokinetika.si ali mi pošljite sms na 041501300, 041684117

*******************

MNENJA 

Jih je res veliko, zato le nekaj njih, vam v spodbudo, ki radi raziskujete mnenja.

Dobila sem najlepše darilo ob rojstvu dvojčkov. Res nisem vedela kam prihajam in kaj bo. Navdušeno presenečena sem odkrila prav to, kar si za družino najbolj želim.“Meta Jereb”

Vedno bova hvaležna tašči, ki nama je podarila bon za razvojno gibalne ure pri Andreji Semolič.  “Vanja Vinkovič in Miha Bezek s sinom Juretom”

Plaha kot se le, da in negotova ob rojstvu sina, sem prišla po naključju v Andrejine roke. Vsa zbegana in negotova sem odhajala, a v meni je kipelo po še in še spoznanja. Sem in jokala in se smejala. Predvsem pa odrasla v mamo, žensko. Neizmerno hvaležna za preboje in opolnomočenje, da zdaj že hčerko ne zapletam v nepotrebne čustvene zanke. ” Mojca Kavčič”.

To je najboljše darilo, ki ga lahko dobiš ob rojstvu otroka. “Vanja Božič s sinom Adamom”

Hvala Andreja, za vse porivke in nepozabne trenutke, ko smo se prebijali naprej. Naša hči je junak in posebne potrebe za nas ne obstajajo. Nepozabni trenutki, ko si jo pripeljala do neverjetnih podvigov. “Klara Brbonja”

********************

Hvala lepa, ker mi sledite že preko 20 let.  Spodbujate me na moji razvojni poti. Hvaležna vsem, da me podpirate in ste pomemben soustvarjalni del razvojnega koncepta pedokinetika.  Dobrodošli vsi , ki me šele znova spoznavate in se veselim tudi vašega razmišljanja in komentarjev.

Andreja Semolič

Drevesa, ki počasi rastejo, dajo najslajše sadeže.

– Molière