Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

2 letni študijski program razvojnega konecpta pedokinetika®

23. 01. 2022 Literatura

PROGRAM Informator pedokinetike®, teoretik

Program skrajšana oblika študija pedokinetike, ki je omejena na učenje, spoznavanje in prepoznavanje pedokinetične teorije in ne vključuje študija in treninga prakse.

PRIMERNI KANDIDATI

Program je namenjen posameznikom, ki jih razvojni koncept pedokinetika zanima in prepoznavate potrebo, da vam znanje koristi pri vašem delu in obogati vašo prakso ter jo dvigne na višji nivo izvedbe. Ste posamezniki, ki želite svoje primarno delo obogatiti z novodobnim znanjem o razvoju človeka. Iščete novodobno znanje o  zgodnjem razvoju človeka s poudarkom razvojne dobe od rojstva do vzpostavljene hoje in izvornih procesov nastanka osebnosti do treh let. Vas podrobneje zanima nevroplastičnost in vpliv na koriščenje te naravne danosti.

VSEBINA

Program nudi teoretično znanje in podlago za uvid izvornih funkcij, izvornih gibov in razvojnih funkcionalnih prijemov pedokinetike. Program ne nudi praktičnega učenja in treninga izvedbe razvojnih Funkcionalnih prijemov za vpletanje v uravnavanje dozorevanja razvojnih procesov. Vsebino teoretično prepoznavate in uvidite globino prakse, za katero v primeru potreb pokličete praktika pedokinetike in soustvarjate timsko sodelovanje in pristop k obravnavi svoje primarne prakse.

Ob uspešno opravljenem izpitnem zaključku prejmete potrdilo o usvojenem teoretičnem znanju razvojnega koncepta pedokinetike in pridobite certificiran naziv Informator pedokinetike®.  Naziv vam omogoča oznanjanje in širjenje razvojnega koncepta v teoretičnem obsegu. Teoretični uvid vam doprinaša k nadgradnji in poglobljenem razumevanju vedenjskih vzorcev otroka in mladostnika.Naziv vam ne omogoča izvajanje praktičnega dela pedokinetike preko katerega vstopamo v intenzivni proces sinaptogeneze in vplivamo na količino izrabljene razvojne kapacitete. O tem imate le uvid in razumevanje, da s prakso pedokinetike to polje razvoja človeka tudi dosegamo.

Aktivno sodelujete s praktikom pedokinetetike, ki ima certificiran naziv pedokinetik®

POTEK

Študij poteka on-line in v živo. Program obsega dva letnika z 4 semestri.  Vsak semester ima ločen razvojni segment znotraj katerega so 4 moduli. Ob vsakem zaključenem segmentu sledi teoretični izpit z ustnim zagovorom ali pisnim izdelkom v določeni obliki. Zaključni izpit oz, diplomski zagovor obsega javno teoretično predavanje in zagovor.

Podrobnosti o semestrih in posameznih modulih prejmete na razgovoru.

VPISNI POGOJI

K študiju dvoletnega programa pedokinetike lahko pristopite kandidati s primarno izobrazbo edukativne, vzgojne, pedagoške in psihoterapevtske smeri.

Pred vpisom poteka sprejemni intervju. Vpis poteka na mail: andreja.semolic@pedokinetika.si

ŠOLNINA

Celotna šolnina je 9.000 eur. Študijski letnik je 4.500 eur.

MOŽNOSTI PLAČILA:

  • 1 mesec pred semestrom 2.250 eur
  • Celotna šolnine ob vpisu  7.500 eur
  • V dogovoru po obrokih